game lab

O nama

Game lab d.o.o. Beograd je osnovana 2021. godine sa ciljem pružanja usluga servisiranja i ispitivanja automata za igre na sreću po licenci koju je izdala Uprava za igre na sreću.
Sve popravke se obavljaju po pravilniku o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću (SL.GLASNIK RS BR.152/20) koji je u primeni od 15.01.2021. godine.

Kontaktirajte nas